ReadyPlanet.com
dot dot
bulletAbout Us
dot
อะไหล่ฟอร์คลิฟท์ (forklift parts)
dot
bulletอะไหล่รถยก
bulletแบตเตอรี่รถยก
bulletยางและกะทะล้อ
dot
การบำรุงรักษารถฟอร์คลิฟท์ (preventive maintenance)
dot
bulletPM รถฟอร์คลิฟท์
dot
แบตเตอรี่ฟอร์คลิฟท์ (battery fork lift)
dot
bulletการล้างแบตเตอรี่
bulletbattery forklift
dot
ตัวอย่าง ปัญหาของแบตเตอรี่
dot
bulletbatter ขาดการดูแลรักษา
bulletปัญหาของแบตเตอรี่ใช้สะพานไฟแบบเคเบิล
bulletbattery forklift เสียเพราะสะพานไฟ
bulletbattery forklift ที่ไม่สามารถซ่อมได้
bulletรวมงานซ่อมแบตเตอรี่ ของลูกค้า
bulletbattery สำหรับ toyota forklift
dot
รับซื้อของมือสอง
dot
bulletรับซื้อรถ ฟอร์คลิฟท์ มือสอง
bulletรับซื้อแบตเตอรี่มือสอง
bulletขนย้ายรถฟอร์คลิฟท์ และเครื่องจักร
dot
ขนย้ายรถฟอร์คลิฟท์
dot
dot
กรุณาใส่ email ของท่านเราจะติดต่อกลับคะ ขอบคุณคะ

dot
dot
ฟอร์คลิฟท์ (fork lift)
dot
bulletรถฟอร์คลิฟท์เช่า
dot
ตัวอย่างปัญหาของ รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า
dot
bulletการบำรุงรักษาแบตเตอรี่เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
bulletk.seg company limited
bulletkseg company(ลำพูน)
bulletkseg company(เชียงใหม่)
bulletออกแบบการใช้แผงควบคุม ฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า
bulletจัดฝึกอบรมให้กับลูกค้าครั้งที่3
bulletงานซ่อมรถฟอร์คลิฟท์ ลูกค้า N001
bulletน้ำกลั่นสำหรับเติมแบตเตอรี่
bulletforklift battery
bulletซ่อมฟอร์คลิฟท์
dot
จัดฝึกอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษารถฟอร์คลิฟท์
dot
bulletประวัติของวิทยากร(trainer)
bulletหลักสูตรการขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัย
bulletหลักสูตร การบำรุงรักษาแบตเตอรี่รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า
bulletติดตั้งแก๊ส LPG กับรถฟอร์คลิฟท์
bulletข้อควรระวังในการใช้งานกรดซันฟูริค
bulletหลักสูตรการบำรุงรักษารถยกฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า
bulletรับจ้างทดสอบแบตเตอรี่นอกสถานที่
bulletรัฐบาลไทย
bulletกระทรวงพานิช
bulletกรมโรงงาน
dot
ตัวแทนจำหน่ายและบริการ
dot
bulletเช่ารถยก ฟอร์คลิฟท์ ลำพูน
bulletยางรถยก ฟอร์คลิฟท์ ลำพูน
bulletอัดยางรถยก ฟอร์คลิฟท์ เชียงใหม่ ลำพูน
bulletแบตเตอรี่ ลิเธี่ยม ฟอสเฟส
bulletจำหน่ายแบตเตอรี่ 3K
bulletสอนการขับรถยกฟอร์คลิฟท์เบื่องต้น
bulletเช่ารถยกของเชียงใหม่
bulletเช่ารถฟอร์คลิฟท์ลำพูน
bulletขายรถยกฟอร์คลิฟท์ เชียงใหม่
bulletเช่ารถยก ฟอร์คลิฟท์ เชียงใหม่
bulletเช่ารถยก ฟอร์คลิฟท์ เชียงราย
bulletเชียงใหม่รถยก
bulletเช่ารถยกฟอร์คลิฟท์ลาดกระบัง
bulletซ่อมฟอร์คลิฟท์ เชียงราย
bulletให้เช่ารถกระเช้าไฟฟ้าเชียงใหม่
bulletเช่ารถยก ฟอร์คลิฟท์7ตัน เชียงใหม่
bulletเช่ารถยก ฟอร์คลิฟท์10ตัน เชียงใหม่
bulletหจก เชียงใหม่ฟอร์คลิฟท์
bulletHangcha forklift
bulletEP forklift
bulletเช่ารถยกของลำพูน
หลักสูตรการขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัย

การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัย

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้พนังงานขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างถูกวิธี และถูกต้อง

2.เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

3.เพื่อลดอุบัติเหตุจากการขับรถฟอร์คลิฟท์

4.เพื่อให้การใช้งานรถฟอร์คลิฟท์อย่างมีประสิทธิภาพ

5.เพื่อยืดอายุการใช้งานรถฟอร์คลิฟท์

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากการจัดฝึกอบรม

1.พนักงานจะสามารถใช้งานรถฟอร์คลิฟท์อย่างถูกต้อง

2.พนักงานสามารถใช้งานรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยตามหลังของความปลอดภัย

3.พนักงานจะไม่มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการใช้งานรถฟอร์คลิฟท์

4.ลูกค้าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้งานรถฟอร์คลิฟท์และยืดอายุการใช้งานให้นานยิ่งขึ้น

5.ลูกค้าจะได้งานที่มากขึ้นจากความคล่องตัวของการใช้งาน

 

หัวข้อในการอบรม

1.ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับรถยก ฟอร์คลิฟท์

2.การตรวจสอบรถฟอร์คลิฟท์ก่อนการใช้งาน

3.การจัดการด้านความปลอดภัย

4.ความปลอดภัยในการขับเคลื่อนรถยก

5.การใช้งานรถยกในการโหลดสัมภาระ

 จัดฝึกอบรมให้กับพนักงาน สำนักงานธนารักษ์ เหรียญกษาปณ์

อบรมความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับรถยกฟอร์คลิฟท์

สอนวิธีการใช้งานรถยกฟอร์คลิฟท์อย่างถูกต้องและปลอดภัย

สอนวิธีการบำรุงรักษารถยกฟอร์คลิฟท์อย่างถูกวิธี

สอนวิธีการบำรุงรักษาแบตเตอรี่รถยกฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี

ทำความเข้าใจกับอุปกรณ์พื้นฐานของรถยกฟอร์คลิฟท์ก่อนการใช้งานจริง

สอบถามและพูดคุยถึงปัญหาและวิธีแก้ใขปัญหาด้วยตัวเองอย่างถูกต้อง

ทดสอบการขับจริงกับรถยกฟอร์คลิฟท์ตามมาตรฐานความปลอดภัย

จัดฝึกอบรมให้กับลูกค้า รอยัล สติล

หลังจากการฝึกอบรมมีการทดสอบภาคทฤษฎี และปฏิบัติ

จัดฝึกอบรมให้กับบริษัท AVON

จัดฝึกอบรมพร้อมแนะนำการบำรุงรักษารถยก

 

 K.SEG COMPANY LIMITED
K.SEG COMPANY LIMITED 66/45 Khumkrow rd. Lumpratew Ladkrabang Bangkok 10520 Tel: 0818557859,023606400 Fax:023606402,023606420 http://www.forklift-d.com tel: 0653515442 email:napat_kseg@yahoo.com email:kseg2009@hotmail.com email:ksegforklift@hotmail.com