ReadyPlanet.com
dot dot
bulletAbout Us
dot
อะไหล่ฟอร์คลิฟท์ (forklift parts)
dot
bulletอะไหล่รถยก
bulletแบตเตอรี่รถยก
bulletยางและกะทะล้อ
dot
การบำรุงรักษารถฟอร์คลิฟท์ (preventive maintenance)
dot
bulletPM รถฟอร์คลิฟท์
dot
แบตเตอรี่ฟอร์คลิฟท์ (battery fork lift)
dot
bulletการล้างแบตเตอรี่
bulletbattery forklift
dot
ตัวอย่าง ปัญหาของแบตเตอรี่
dot
bulletbatter ขาดการดูแลรักษา
bulletปัญหาของแบตเตอรี่ใช้สะพานไฟแบบเคเบิล
bulletbattery forklift เสียเพราะสะพานไฟ
bulletbattery forklift ที่ไม่สามารถซ่อมได้
bulletรวมงานซ่อมแบตเตอรี่ ของลูกค้า
bulletbattery สำหรับ toyota forklift
dot
รับซื้อของมือสอง
dot
bulletรับซื้อรถ ฟอร์คลิฟท์ มือสอง
bulletรับซื้อแบตเตอรี่มือสอง
bulletขนย้ายรถฟอร์คลิฟท์ และเครื่องจักร
dot
ขนย้ายรถฟอร์คลิฟท์
dot
dot
กรุณาใส่ email ของท่านเราจะติดต่อกลับคะ ขอบคุณคะ

dot
dot
ฟอร์คลิฟท์ (fork lift)
dot
bulletรถยกของมือสอง
bulletรถยกฟอร์คลิฟท์มือสอง
bulletรถฟอร์คลิฟท์เช่า
dot
ตัวอย่างปัญหาของ รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า
dot
bulletการบำรุงรักษาแบตเตอรี่เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
bulletk.seg company limited
bulletkseg company(ลำพูน)
bulletkseg company(เชียงใหม่)
bulletออกแบบการใช้แผงควบคุม ฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า
bulletจัดฝึกอบรมให้กับลูกค้าครั้งที่3
bulletงานซ่อมรถฟอร์คลิฟท์ ลูกค้า N001
bulletน้ำกลั่นสำหรับเติมแบตเตอรี่
bulletforklift battery
bulletซ่อมฟอร์คลิฟท์
dot
จัดฝึกอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษารถฟอร์คลิฟท์
dot
bulletประวัติของวิทยากร(trainer)
bulletหลักสูตร การบำรุงรักษาแบตเตอรี่รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า
bulletติดตั้งแก๊ส LPG กับรถฟอร์คลิฟท์
bulletหลักสูตรการบำรุงรักษารถยกฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า
bulletรับจ้างทดสอบแบตเตอรี่นอกสถานที่
bulletรัฐบาลไทย
bulletกระทรวงพานิช
bulletกรมโรงงาน
dot
ตัวแทนจำหน่ายและบริการ
dot
bulletเช่ารถยก ฟอร์คลิฟท์ ลำพูน
bulletยางรถยก ฟอร์คลิฟท์ ลำพูน
bulletอัดยางรถยก ฟอร์คลิฟท์ เชียงใหม่ ลำพูน
bulletแบตเตอรี่ ลิเธี่ยม ฟอสเฟส
bulletจำหน่ายแบตเตอรี่ 3K
bulletสอนการขับรถยกฟอร์คลิฟท์เบื่องต้น
bulletเช่ารถยกของเชียงใหม่
bulletเช่ารถฟอร์คลิฟท์ลำพูน
bulletรถยกฟอร์คลิฟท์มือสอง
bulletเช่ารถยก ฟอร์คลิฟท์ เชียงใหม่
bulletเช่ารถยก ฟอร์คลิฟท์ เชียงราย
bulletเชียงใหม่รถยก
bulletเช่ารถยกฟอร์คลิฟท์ลาดกระบัง
bulletซ่อมฟอร์คลิฟท์ เชียงราย
bulletให้เช่ารถกระเช้าไฟฟ้าเชียงใหม่
bulletเช่ารถยก ฟอร์คลิฟท์7ตัน เชียงใหม่
bulletเช่ารถยก ฟอร์คลิฟท์10ตัน เชียงใหม่
bulletเชียงใหม่ฟอร์คลิฟท์
bulletHangcha forklift
bulletEP forklift
bulletเช่ารถยกของลำพูน
การบำรุงรักษาแบตเตอรี่เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

 

การบำรุงรักษาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
 
อายุและการทำงานของแบตเตอรี่
     การนำ แบตเตอรี่ มาใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพที่สุดนั้นต้องคำนึงถึงอายุการทำงานของแบตเตอรี่ก่อน แบตเตอรี่จะมีอายุการทำงานหรือการใช้งานอยู่ที่ 1200 cycle – 1500 cycle นั่นก็คือการนำมาใช้งาน 1 ครั้งและการกลับไปชาร์ต 1 ครั้ง ถือว่าเป็นการใช้งานไป 1 cycle หรือเฉลี่ยอายุการทำงานของแบตเตอรี่อยู่ที่ประมาณ 3 ปี สำหรับการทำงานตลอดช่วงเวลาการทำงาน แต่ถ้ามีการใช้งานที่ความถี่ที่มากกว่านี้ อายุการทำงานของแบตเตอรี่จะลดลงตามสถานการณ์ทำงาน
          ดังนั้นการบำรุงรักษาแบตเตอรี่อย่างถูกวิธี เข้าใจและเข้าถึงการทำงานของแบตเตอร์รี่อย่างแท้จริงนั้น มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับการยืดอายุการทำงานของแบตเตอรี่ให้นานที่สุด
 
     องค์ประกอบที่มีผลต่อแบตเตอรี่มีดังต่อไปนี้
1.    อุณหภูมิของแบตเตอร์รี่ต้องไม่สูงเกินไป
2.    ระดับน้ำกลั่นในเซลล์แบตเตอรี่ ต้องไม่ต่ำหรือสูงเกินไป
3.    ความสะอาดระหว่างสะพานไฟและเปลือกเซลล์
4.    กระแสไฟในการชาร์จแบตเตอรี่
5.    อุปกรณ์อื่นๆ เช่น ปลั๊ก สะพานไฟ และสายไฟ
 
1.     อุณหภูมิของแบตเตอรี่ต้องไม่สูงเกินไป
     อุณหภูมิของแบตเตอรี่มีผลทำให้อายุการทำงานของแบตเตอรี่ และประสิทธิภาพ มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับกระแสไฟที่ชาร์ตแบตเตอรี่ และการควบคุม โดยในตัวเซลล์แบตเตอรี่จะระบายความร้อนด้วยน้ำกลั่นที่อยู่ในเซลล์แบตเตอรี่ โดยเฉลี่ยอุณหภูมิภายในแบตเตอรี่ มาตราฐานอยู่ที่ 45–50 องศา เนื่องจากแผ่นธาตุภายในเซลล์แบตเตอรี่ประกอบด้วยผงตะกั่วที่อัดแน่นอยู่บนโครงกริด ซึ่งจะมีความหนาแน่นอยู่ค่าหนึ่ง หากอุณหภูมิของแบตเตอรี่สูงกว่ามาตรฐานจะทำให้ผงตะกั่วของแบตเตอรี่หลุดร่วงลงมา จะมีผลทำให้การเก็บประจุของแบตเตอรี่ต่ำลง และแบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ ดังนั้นเราจึงต้องมีการควบคุมอุณหภูมิของแบตเตอรี่ให้ได้มาตรฐานโดยทีมงานการบำรุงรักษา
 
 
2.     ระดับน้ำกลั่นในเซลล์แบตเตอรี่ ต้องไม่ต่ำหรือสูงเกินไป
     ระดับน้ำกลั่นในเซลล์แบตเตอรี่จะเป็นตัวแปรสำคัญอย่างหนึ่ง ที่จะทำให้ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่น้อยลง หากน้ำกลั่นน้อยหรือต่ำกว่าแผ่นธาตุในเซลล์แบตเตอรี่  จะทำให้การระบายความร้อนลดน้อยลง มีผลต่อเซลล์แบตเตอรี่ ซึ่งความร้อนจะเกิดขึ้นสูง และจะทำให้แผ่นธาตุลัดวงจร เป็นผลทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพเร็วขึ้น กรณีเติมน้ำกลั่นมากเกินไป จะทำให้กรดซัลฟลูลิคที่อยู่ภายในเซลล์แบตเตอรี่เกิดการเจือจาง เนื่องจากการกระจายของน้ำกลั่นออกมาทางช่องระบาย หากความเข้มข้นของกรดซัลฟลูลิคน้อยลง จะทำให้ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ต่ำลงตาม ดังนั้นทีมงานที่คอยบำรุงรักษาต้องคอยควบคุมระดับน้ำกลั่น และความเข้มข้นของกรดซัลฟลูลิคเข้มข้นอยู่เสมอ
 
3.     ความสะอาดระหว่างสะพานไฟและเปลือกเซลล์
     การปล่อยให้สะพานไฟและเปลือกเซลล์มีความสกปรกอันเนื่องมาจากกรดซัลฟลูลิคที่กระจายออกมาทางช่องระบาย เมื่อกรดซัลฟลูลิคได้มาทำปฏิกิริยากับออกซิเจนจะทำให้เกิดคราบซัลเฟตสีขาวเกาะตามขอบถังและเปลือกเซลล์ หากปล่อยสะสมไว้นานจะจับตัวเป็นซัลเฟตตามสะพานไฟและขอบถัง สถานะของซัลเฟตนั้นเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้า ซึ่งหากซัลเฟตนั้นเกาะระหว่างสะพานไฟและขอบถังมากขึ้นจะทำให้กระแสไฟของแบตเตอรี่วงจรลงกราว จะมีผลทำให้ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ด้อยลง การประจุไฟต่ำลง และจะมีผลทำให้ระบบ Control ของรถโฟล์คลิฟไฟฟ้าเกิดการผิดพลาด ท้ายสุดอาจจะทำให้ Controller ของรถโฟล์คลิฟเกิดการเสียหาย ดังนั้นทางบริษัทจะต้องมีพนักงานที่คอยบำรุงรักษาตลอดการทำงานเพื่อความปลอดภัยและป้องกัน
 
         
4.      กระแสไฟในการชาร์จแบตเตอรี่
     เครื่องประจุไฟหรือตู้ชาร์จก็เป็นตัวแปรสำหรับอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ด้วย เนื่องจากกระแสไฟที่ตู้ชาร์จจ่ายออกมาในการชาร์จแบตเตอรี่แต่ละครั้ง จะมีผลทำให้แบตเตอรี่ชาร์จเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับค่ากระแสของตู้ชาร์จแต่ละตู้ หากกระแสไฟในการชาร์จแบตเตอรี่มีค่าสูงเกินไป จะทำให้การชาร์จแบตเตอรี่เร็วขึ้น แต่จะทำให้อุณหภูมิในการชาร์จขณะนั้นสูงเกินไป และจะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพเร็วขึ้น ดังนั้นจึงต้องมีการคำนวณทางวิศวกรรมเพื่อให้ตู้ชาร์จและแบตเตอรี่มีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นทางบริษัทจึงต้องมีการตรวจเช็คค่ากระแสไฟของตู้ชาร์จแต่ละตู้กับแบตเตอรี่แต่ละลูกให้มีความสัมพันธ์กัน โดยทางบริษัทจะมีทีมวิศวกรที่สามารถปรับเซ็ทค่ากระแสไฟในตู้ชาร์จได้ ในกรณีตู้ชาร์จเก่า และใช้งานนาน เพื่อให้ประสิทธิภาพในการชาร์จและการใช้งานของแบตเตอรี่สูงที่สุด
 
5.     อุปกรณ์อื่นๆ เช่น ปลั๊ก สะพานไฟ และสายไฟ
     อุปกรณ์ที่มีส่วนประกอบที่ทำให้กระแสไฟไหลเวียนอย่างถูกต้อง อุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้จะมีผลทำให้การใช้งานมีประสิทธิภาพหรือไม่ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เหล่านี้ ดังนั้นการดูแลด้านรอยต่อต่างๆ เพื่อให้กระแสไฟเดินผ่านได้สะดวกก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้ประสิทธิภาพของการทำงานของแบตเตอรี่สูงหรือต่ำได้ การคอยดูแลไม่ให้พลาดหรือหลุดเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานการบริการที่คอยดูแลตรวจเช็คอยู่ตลอดเวลา
 
          การจัดทีมงานเพื่อคอยบำรุงรักษาแบตเตอรี่ให้กับลูกค้า ในกรณีที่มีแบตเตอรี่จำนวนมาก พนักงานของบริษัทต้องมีความรู้ด้านต่างๆดังต่อไปนี้
          1.การคอยปรับเซ็ทอุณหภูมิภายในแบตเตอรี่
          2.การคอยเติมน้ำกลั่นและเปลี่ยนถ่ายแบตเตอรี่
          3.การดูแลความสะอาดภายในตัวเซลล์แบตเตอรี่
4.พนักงานจะคอยปรับเซ็ทกระแสไฟและจากตู้ชาร์จที่จ่ายให้แบตเตอรี่ได้ตลอดเวลา
5.จะต้องคอยดูแลรอยต่อต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดรอยหลวม
 
     ดังนั้นทางบริษัท จะทำการจัดทีมงานที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านให้ไปประจำอยู่ที่สถานที่ทำงานของลูกค้า เพื่อคอยดูแลในการเปลี่ยนถ่ายแบตเตอรี่ และการดูแลรักษาแบตเตอรี่ อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่สูงที่สุด โดยทางบริษัทจะจัดพนักงานจำนวน 1-2 คนประจำอยู่ที่ลูกค้า

 

ต้องการรับบริการจากบริษัทกรุณาติดต่อ

บริษัท เค.เซก จำกัด tel: 02-3606418-9,02-3606400-1 fax:02-3606402,02-3606420 ทางบริษัทจะมีพนักงานคอยให้บริการ ตลอดเวลาการทำงาน หรือสายด่วน 081-3088887
http://www.forklift-d.com email :ksegforklift@hotmail.comK.SEG COMPANY LIMITED
K.SEG COMPANY LIMITED 66/45 Khumkrow rd. Lumpratew Ladkrabang Bangkok 10520 Tel: 0818557859,023606400 Fax:023606402,023606420 http://www.forklift-d.com tel: 0653515442 email:napat_kseg@yahoo.com email:kseg2009@hotmail.com email:ksegforklift@hotmail.com