ReadyPlanet.com
dot dot
bulletAbout Us
dot
อะไหล่ฟอร์คลิฟท์ (forklift parts)
dot
bulletอะไหล่รถยก
bulletแบตเตอรี่รถยก
bulletยางและกะทะล้อ
dot
การบำรุงรักษารถฟอร์คลิฟท์ (preventive maintenance)
dot
bulletPM รถฟอร์คลิฟท์
dot
แบตเตอรี่ฟอร์คลิฟท์ (battery fork lift)
dot
bulletการล้างแบตเตอรี่
bulletbattery forklift
dot
ตัวอย่าง ปัญหาของแบตเตอรี่
dot
bulletbatter ขาดการดูแลรักษา
bulletปัญหาของแบตเตอรี่ใช้สะพานไฟแบบเคเบิล
bulletbattery forklift เสียเพราะสะพานไฟ
bulletbattery forklift ที่ไม่สามารถซ่อมได้
bulletรวมงานซ่อมแบตเตอรี่ ของลูกค้า
bulletbattery สำหรับ toyota forklift
dot
รับซื้อของมือสอง
dot
bulletรับซื้อรถ ฟอร์คลิฟท์ มือสอง
bulletรับซื้อแบตเตอรี่มือสอง
bulletขนย้ายรถฟอร์คลิฟท์ และเครื่องจักร
dot
ขนย้ายรถฟอร์คลิฟท์
dot
dot
กรุณาใส่ email ของท่านเราจะติดต่อกลับคะ ขอบคุณคะ

dot
dot
ฟอร์คลิฟท์ (fork lift)
dot
bulletรถยกของมือสอง
bulletรถยกฟอร์คลิฟท์มือสอง
bulletรถฟอร์คลิฟท์เช่า
dot
ตัวอย่างปัญหาของ รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า
dot
bulletการบำรุงรักษาแบตเตอรี่เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
bulletk.seg company limited
bulletkseg company(ลำพูน)
bulletkseg company(เชียงใหม่)
bulletออกแบบการใช้แผงควบคุม ฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า
bulletจัดฝึกอบรมให้กับลูกค้าครั้งที่3
bulletงานซ่อมรถฟอร์คลิฟท์ ลูกค้า N001
bulletน้ำกลั่นสำหรับเติมแบตเตอรี่
bulletforklift battery
bulletซ่อมฟอร์คลิฟท์
dot
จัดฝึกอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษารถฟอร์คลิฟท์
dot
bulletประวัติของวิทยากร(trainer)
bulletหลักสูตร การบำรุงรักษาแบตเตอรี่รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า
bulletติดตั้งแก๊ส LPG กับรถฟอร์คลิฟท์
bulletหลักสูตรการบำรุงรักษารถยกฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า
bulletรับจ้างทดสอบแบตเตอรี่นอกสถานที่
bulletรัฐบาลไทย
bulletกระทรวงพานิช
bulletกรมโรงงาน
dot
ตัวแทนจำหน่ายและบริการ
dot
bulletเช่ารถยก ฟอร์คลิฟท์ ลำพูน
bulletยางรถยก ฟอร์คลิฟท์ ลำพูน
bulletอัดยางรถยก ฟอร์คลิฟท์ เชียงใหม่ ลำพูน
bulletแบตเตอรี่ ลิเธี่ยม ฟอสเฟส
bulletจำหน่ายแบตเตอรี่ 3K
bulletสอนการขับรถยกฟอร์คลิฟท์เบื่องต้น
bulletเช่ารถยกของเชียงใหม่
bulletเช่ารถฟอร์คลิฟท์ลำพูน
bulletรถยกฟอร์คลิฟท์มือสอง
bulletเช่ารถยก ฟอร์คลิฟท์ เชียงใหม่
bulletเช่ารถยก ฟอร์คลิฟท์ เชียงราย
bulletเชียงใหม่รถยก
bulletเช่ารถยกฟอร์คลิฟท์ลาดกระบัง
bulletซ่อมฟอร์คลิฟท์ เชียงราย
bulletให้เช่ารถกระเช้าไฟฟ้าเชียงใหม่
bulletเช่ารถยก ฟอร์คลิฟท์7ตัน เชียงใหม่
bulletเช่ารถยก ฟอร์คลิฟท์10ตัน เชียงใหม่
bulletเชียงใหม่ฟอร์คลิฟท์
bulletHangcha forklift
bulletEP forklift
bulletเช่ารถยกของลำพูน
battery chargers

 

เครื่องประจุไฟฟ้า
(BATTERY CHARGERS)
 
เครื่องประจุไฟฟ้า (Battery Chargers)
          ความหมาย เป็นอุปกรณ์สำหรับประจุไฟ (Charge) ให้กับแบตเตอรี่ โดยจะทำหน้าที่เปลี่ยนกระแสไฟกระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงและนำไปประจุหรือกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาเคมีให้กลายเป็นกำลังงานไฟฟ้าสะสมไว้ในแบตเตอรี่
 
ชนิดของการประจุไฟฟ้า (Type of Charger)
1.     การประจุไฟฟ้าในตอนแรกเริ่มใช้แบตเตอรี่ใหม่ (Initial Charge)
2.     การประจุไฟฟ้าตามปกติตามระยะเวลาที่กำหนด (Normal Charge)
3.     การประจุไฟฟ้าโดยการทำให้ระดับ ถ.พ.เท่ากัน (Equalizing Charge)
4.     กระประจุไฟฟ้าเพื่อรักษาระดับแรงดันให้เท่ากัน (Floating Charger)
 
การทำงานของแบตเตอรี่กับเครื่องประจุไฟฟ้า
1.เลือกเครื่องประจุไฟฟ้าอย่างถูกต้องตามขนาดแบตเตอรี่
2.รับแรงดันที่เหมาะสม
3.กำหนดเวลาการประจุไฟ (Charge)  ที่เหมาะสม
4.มีระบบป้องกัน และการตรวจสอบของเครื่องประจุไฟฟ้าที่สมบูรณ์
5.ตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องประจุไฟฟ้าตลอดเวลา

 

 

ต้องการรับบริการจากบริษัทกรุณาติดต่อ

บริษัท เค.เซก จำกัด tel: 02-3606418-9,02-3606400-1 fax:02-3606402,02-3606420 ทางบริษัทจะมีพนักงานคอยให้บริการ ตลอดเวลาการทำงาน หรือสายด่วน 081-3088887K.SEG COMPANY LIMITED
K.SEG COMPANY LIMITED 66/45 Khumkrow rd. Lumpratew Ladkrabang Bangkok 10520 Tel: 0818557859,023606400 Fax:023606402,023606420 http://www.forklift-d.com tel: 0653515442 email:napat_kseg@yahoo.com email:kseg2009@hotmail.com email:ksegforklift@hotmail.com